On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
постоянный участник


Сообщение: 620
Зарегистрирован: 23.08.08
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.11 18:59. Заголовок: "Белочехи" в Барнауле


Раскопал вот такую фотку:

В центре, похоже, восседают два бравых чехословацких легионера. Или это у меня воображение разыгралось?
Да и написано вроде бы по-чешски: "Барнаул, пожарище 1918".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 56 , стр: 1 2 3 All [только новые]Сообщение: 80
Зарегистрирован: 25.02.11
Откуда: Уссурийск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.05.13 06:47. Заголовок: Oigen Pl пишет: Поб..


Oigen Pl пишет:

 цитата:
Побывал сегодня со съемочной группой телеканала "Катунь24" на той точке в Барнауле, которая отмечена на карте чешского сайта местом захоронения Бибра и Поданого - http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=1555215&pfil=True&dpn=Barnaul&st=1&


На этом чешском сайте, места захоронения указанны не точно. Во всяком случае у нас в Приморье эти метки совпали только во Владивостоке. А в Уссурийске и в Спасске-Дальнем отклонение составило до 2 км.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1294
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.05.13 23:57. Заголовок: белый пишет: И заче..


белый пишет:

 цитата:
И зачем барнальцам было рассказывать , что свои дома они ставили на воинских захоронениях. Примерно также сейчас строятся дома в парке "Изумрудный".Я сначала без камеры там разговаривал со старожилами. Полагаю, что если бы они нашли когда-то кости, то все равно бы вспомнили. Просто потому что относятся к этому спокойнее. У нас на первой лекции в морфокорпусе меда в 1984 году Мустанфиря Тагировна Ракеева вообще подробно рассказала, что кафедра анатомии началась в Барнаульском меде с черепов и костей умерших пленных японцев. Вряд ли их раскапывали ночами - как доктор из "Тома Сойера".


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1616
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.14 14:06. Заголовок: О пленном чешском ле..


О пленном чешском лейтенанте-артиллеристе Достале, погибшем в Барнауле во время пожара 2 мая 1917 года, упоминало чешское издание "Naše revoluce" в 1927 году: "Inž. Vilém Dostal, který byl dělostřeleckým poručíkem, upadl záhy do ruského zajetí a zahynul tragicky 15. května 1917 za hrozného pozáru, jemuž padla za oběť polovina města Barnaulu (hlavního města Altajské gubernie v západní Sibiři na řece Obi), kde v té době Vilém Dostal žil jako válečný zajatec. O barnaulském požáru a strašném osudu Dostalově, jenž uhořel v domě, kde bydlil, vypráví živě a poutavě dr. Frant. Šteidler v "Kalendáři čs. legionáře na rok 1922", vydaném nakl. "Čin" (článek "Barnaulský požárek" na str. 45–51). Autor líčí s velkou sympatií osobnost inž. Viléma Dostala a jeho zajatecký úděl. Toto místo je vhodno zde citovati, aby bylo zřejmo, že oba bratři, Václav i Vilém, kteří uprostřed války, dva roky po sobě, zahynuli v květu své mužnosti v témže měsíci máji..." Т.е. барнаульскому пожару была посвящена статья в "легионерском" календаре 1922 года.

Как свидетельствует интернет-энциклопедия чешского города Брно (бывш. Брюн в Австро-Венгрии), ряд барнаульских военнопленных чехов вступили в ряды легиона уже после захвата Барнаула соотечественниками и белыми отрядами. Например, 2 июля 1918 года в ряды легиона вступил находившийся до этого в плену в Барнауле прапорщик 15-го пехотного полка Metoděj Sloupský: "V rakousko-uherské armádě praporčík 15. pěšího pluku. Zajat: 30. 8. 1914, Košelice. Přihlášení do legií: Barnaul. Do čs. legie v Rusku zařazen 2. 7. 1918, záložní pluk 1, vojín. Konec v legiích 6. 10. 1920, poslední útvar: finanční správa, poslední hodnost: kapitán. Demobilizován" - http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14261

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1654
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.06.15 00:44. Заголовок: http://www.vets.cz/v..
В Барнаульском лагере военнопленных находился до лета 1918 года (пока не присоединился к легионерам захватившего Барнаул 7-го Татранского полка) лейтенант Франтишек Властимил Штайдлер - будущий основатель пражского Института военной истории - Военно-исторического архива.

Лейтенант Штайдлер прервал в 1914 году свое ремесло учителя, вступив в "18. práporu poľných strelcov a odišiel s ním na východný front. Už 7. septembra bol ranený a padol do ruského zajatia pri dedine Radostovka v Poľsku. Prešiel cez niekoľko zajateckých táborov a v Barnaule (Altajská gubernia) sa stal konateľom československej zajateckej organizácie. Od roku 1917 pôsobil ako spolupracovník Odbočky Československej Národnej Rady na Rusi. Ako dobrovoľník nastúpil vojenskú službu u 7. pešieho pluku „Tatranského“.
Už po bitke pri Zborove poveril štáb Československého armádneho zboru ppor. PhDr. Šteidlera zhromažďovaním materiálov, na základe ktorých by neskôr mohla byť napísaná práca o dejinách čs. vojska na Rusi. V júli 1918 ho povolali do štábu východného frontu v Irkutsku, kde sa začína jeho dráha ako historika a archivára 1. čs. zahraničného odboja.
Ako náčelník historického oddelenia štábu čs. vojska v Rusku (27. júna 1919) vydáva inštrukciu, ktorá mala usmerniť historicko-archívnu prácu v čs. vojsku na Rusi. Vďaka tomu, aj za veľmi zložitých podmienok bojov a presunov, sa podarilo zhromaždiť neoceniteľné dokumenty o hnutí Čechov a Slovákov v Rusku. Tento fond sa stal základom archívu Československého armádneho zboru v Rusku. Vďaka vytrvalej a energickej činnosti F. Šteidlera sa podarilo sústrediť takmer všetky najdôležitejšie dokumenty o našich légiách v Rusku a tie sa stali neskôr súčasťou najcennejších fondov Památníku osvobození v Prahe.
Okrem budovania archívu sa Šteidler venoval aj intenzívnej publicistickej práci a v Československom denníku, orgánu našich ruských légií, vyšli desiatky jeho príspevkov. Jeho vedecká práca sa začala už na Sibíri, kde začal písať prvé kapitoly svojej dodnes vcelku neprekonanej práce „Československé hnutí na Rusi“. Už viacero autorov poznamenalo, že tento Šteidlerov spis, ktorý dokončil v roku 1920 vo Vladivostoku a v prvom vydaní vyšiel už v januári 1921, nemôže obísť žiadny historik, ktorý sa bude zaoberať dejinami našich legionárov v Rusku. Svedectvom o trvalej hodnote tejto Šteidlerovej knihe je aj to, že je súčasťou I. dielu monumentálnej publikácie, ktorá vychádza v rámci projektu „Legie 100“: ORIÁN, Edmund – PANUŠ, Bernard – STEHLÍK, Eduard – ŠTEIDLER, František. ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU 1914-1920. Díl I. Praha, 2014.
Šteidler sa vrátil do Československej republiky v lete roku 1920 ako kapitán. Po demobilizácii nadväzuje na svoju predvojnovú profesiu stredoškolského profesora. Učí na gymnáziu na Žižkove a od roku 1925 na reálke na Vinohradoch. Súčasne odovzdáva výsledky svojej archivárskej činnosti v Rusku do archívu Památníka odboje. Šteidler píše ďalšie práce, ktoré publikuje a v nich aj polemicky vystupuje proti počínajúcemu falšovaniu úlohz našich légií v Rusku v súvislosti s ľavicovými publicistami a komunistickými agitátormi. V roku 1922 vychádza jeho opis bitky pri Zborove „Zborov“ a v roku 1923 vydáva brožúru „Naše vystoupení v Rusku 1918“ a je aj členom redakčného kolektívu významného zborníku „Naše revoluce“. Vydáva celý rad ďalších prác, okrem iného aj rozsiahle dejiny 9. pešieho pluku Karla Havlíčka Borovského (1937).
V roku 1926 sa Šteidler vracia na čelo archívu Památníka odboje a zhromažďuje ďalej dokumenty k dejinám légií. Jeho úsilie smeruje k vytvoreniu jednej centrálnej inštitúcie „Památník osvobození“, kde našli všetky dokumenty z nášho prvého odboja dôstojné miesto na trvalú úschovu. V čase ohrozenia republiky a nadchádzajúcej okupácie vyvinul Šteidler so svojimi spolupracovníkmi až nadľudské úsilie, aby sa dokumenty spojené s dejinami čs. légií zachránili pred nacistami. Pochopiteľne jedným z prvých krokov okupantov je aj penzionovanie Šteidlera. Po oslobodení v roku 1945 je Šteidler medzi tými, ktorí začínajú obnovovať „Památník osvobození“ a sústreďovať rozptýlený a na rôznych miestach poukrývaný materiál. Stáva sa prvým riaditeľom novozriadeného Vojenského ústředního archivu, ktorému teraz už pribudla úloha zhromažďovať dokumenty aj z rokov 1938 – 1945. Šteidler je tak zakladateľom podstatnej časti fondov aj dnešného Vojenského historického ústavu – Vojenského historického archívu v Prahe. Vo Františkovi Šteidlerovi sa takmer v ideálnej podobe spája postava českého vlastenca, vzdelanca, ktorý vedel nielen vedecky pracovať a na vysokej úrovni publikovať výsledky svojej práce, ale keď bolo treba, vedel vziať do ruky aj zbraň v boji za oslobodenie národa a za jeho prežitie. V tom môže byť príkladom pre súčasné aj budúce generácie Čechov a Slovákov.
K Šteidlerovmu hodnoteniu légií postačia dva citáty:
„Vytvořily tedy ruské legie na základech budovaných v ruské armádě od čtrnáctého roku, svou tvůrčí schopností a organisačním talentem na Sibiři takřka vojenský stát ve státě a daly národu poučný příklad energické svépomoci v poměrech a v prostředí zcela víjimečném...“
„...Není zapotřebí legie idealizovat a zveličovat jejich činnost, abychom poznali, čím opravdu národu byly a co vskutku pozitivního ve prospěch jeho samostatnosti vykonaly. Mluví jejich skutky. Vítězné boje na straně jedné a hroby padlých na straně druhé. Činnnost legií byla nesporně hlavním a nejpádnějším argumentem v rukou našeho politického vedení v diplomatickém jednání se státy dohodovými. Bez legií by nebyl myslitelný náš zahraniční odboj, bez jejich krve a obětí nebylo by naší samostatnosti“ - http://www.vets.cz/vpm/frantisek-steidler-392/

***
"Pro složité vnitřní poměry v Rusku byl dopisem z Petrohradu 5. srpna odložen jeho a Krbův odjezd k Odbočce Národní rady. A aby toho nebylo málo, nebyl ani zařazen do prvního barnaulského dobrovolnického transportu, který opustil město 29. srpna. František Vlastimil byl jako jednatel místní zajatecké organizace ponechán na místě, aby se tak podílel na organizaci František Vlastimil Šteidler opustil Barnaul transportem 1. května 1918" - уточняется в сборнике "Armáda, společnost a první světová válka: sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 8. listopadu 2002", Jihočeské muzeum, 2003.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1714
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.18 21:00. Заголовок: 27 мая 2018 года жит..


27 мая 2018 года житель Новосибирска Юрий Васильевич Печин познакомил жителей села Кошелево (Тальменский район Алтайского края) с продолжением поиска в архивах данных о жертвах расправы военнослужащих 10-й роты 5-го Пражского имени Т.Г. Масарика полка в Кошелево 4(17) августа 1919 года.15 мая 2018 года Юрий Васильевич Печин обратился в исполнительную дирекцию РВИО (г. Москва), сообщив об итогах своих находок в архивах в Новосибирске, Барнауле и Томске и о планах установить мемориальный знак погибшим в августе 1919 года жителям села Кошелево:

"Государственный архив Новосибирской области (ГАНО)

Ф.156. оп.1. Д.5388. Л.6

«Выписки из метрических книг о родившихся, бракосочетаниях, умерших церквей с.Кошелёво и с.Листвянки» за 1919 год

запись в разделе "умершие" по с.Кошелёво за 4 августа 1919 г.

1. Дедяев Алексей Владимирович, 62 года 2. Зайков Фёдор Михайлович, 30 лет 3.Ударцева Варвара Михайловна, 12 лет 4. Чуркин Дмитрий Алексеевич, 65 лет 5. Чуркин Григорий Дмитриевич, 27 лет 6. Тюленев Исай Николаевич, 55 лет 7. Бледных Климентий Власович, 40 лет 8. Нагорных Филипп Иванович, 18 лет 9. Юшин Иван Петрович, 27 лет 10. Лупарев Иван Михайлович, 33 года

11. Шадрин Алексей Васильевич, 48 лет.

12. Харитонов Яков Иванович, 33 (38?) лет (Запись в разделе «умершие» за 5 августа 1919 г.)

Комментарии:

1. Весь список полностью подтвержден по записям метрической книги Покровской церкви с.Кошелево за 1919 г. (Государственный архив Алтайского края, Ф.144. оп.6. Д.3288. л.92-93). Причиной смерти напротив каждого из 12-ти указано: «убит Чешским отрядом».

2. По рассказу Баевой (Ерохиной) Раисы (по документам Веры Васильевны), а ей рассказывала её бабушка Прасковья Баёва, "чехи расстреляли 8 человек у дома Шелеповых - 300 м от дома Лупарева Владимира Григорьевича в сторону кладбища, направо вниз к речке. Про остальных она точно не знает. Говорила, что чехи лютовали из-за какого-то сожженного моста".

3. Я перепроверил в Томском архиве (переписные карточки Всероссийской сельхоз. переписи 1916 г.) – первые 10 человек точно проживали на тот момент в Кошелёво. Шадрин и Харитонов – единственные, кто записаны не как жители Кошелёво. Шадрин – как уроженец Нижегородской губернии деревни Мельдино. Видимо, недавно приезжий, но в разделе «родившиеся» в мае 1919 г. у него с женой Агриппиной родился сын Анатолий и умер в конце этого же месяца. То есть Шадрин указан как кошелёвский житель. Тем более, что в д.Безменово в 1919 г. проживал Шадрин Алексей Данилович, то есть какие-то Шадрины в этих местах были. Харитонов Яков Иванович записан как уроженец Саратовской губернии, села Чусовского. Тоже убит чехами, но либо на другой день, либо 4-го был смертельно ранен и умер 5 августа. Первые 11 человек из списка похоронены 6 августа, а Харитонов – 9 августа".

***

Сведения Юрия Васильевича Печина о пребывании 10-й роты в Кошелево 17 августа 1919 года совпадают с данными, опубликованными на с. 367 в "5. československý střelecký pluk "Pražský" T.G.Masaryka v boji za svobodu vlasti 1917-1920" (Прага , 1934):

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1748
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.09.19 21:39. Заголовок: В Москве сейчас прод..


В Москве сейчас продается лот-фото с атрибуцией: "БИЙСК.КОННЫЕ ЧЕХОСЛОВАКИ" (meshok.net):


Это, видимо, фото с одной из тех совместных с колчаковцами акций против партизан, о которых писал Ярослав Кратохвил в вышедшей в Праге в 1922 году книге "Путь революции (чехословацкие легионы в России)": "...Подавление крестьян было самым выдающимся. Действия нашей конницы в Барнаульском уезде, ее чрезмерная активность в подражании казакам породила крылатый лозунг борьбы барнаульских повстанцев: «Бей Чехов - спасай Россию!» («Běj Čechov — spasaj Rossiju!» («Bijte Cechy — zachrate Rusko!»).

Официальный отчет об этой истории гласит: "Великое восстание, которое началось 1 августа к западу от Барнаула, из-за которого связь во всех направлениях железной дороги, идущей из Барнаула, была вскоре прервана и которая быстро распространилась на весь Барнаульский и Бийский уезды, была подавлена ​​объединенными усилиями Чехословацких (т.е. кавалерийским полком), польских и русских войск в период с 1 августа по 4 сентября .... Восстание продолжается в районе 140 - 200 верст к югу от Бийска. В районе польских войск между Камнем и Славгородом восстание бушует в 16-и волостях".

К этому докладчик смущенно добавляет: "Движение носит характер крестьянского восстания. Люди, подстрекаемые большевистскими агитаторами, вышли против нас «бороться, не щадя жизни, убивая чехов и администраторов как собак». Восстание было подавлено безжалостно и жестоко, и поэтому, естественно, что мы не получили любовь народа. Сообщается, что в Барнаульском уезде власть может быть восстановлена только штыками и может поддерживаться только ими. Можно ожидать, что в направлении Семипалатинска и южной части Бийска восстание будет подавлено, и наступит мир, но опять только кажущийся". (Последнее ожидание не оправдалось, и уже 1 октября появились сообщения, что восстание в Барнаульско-Бийском районе «вспыхнуло с новым ожесточением» и что перед ним бессильно правительство и польские войска и даже 1-я чешская дивизия: "кровавые потери не останавливают повстанцев, сражающихся не на жизнь, а насмерть")

На самом деле роль безжалостной усмиряющей чешской конницы, выделилась так ярко, что даже иностранные агенты собрали с ее "полей чести и славы" альбомы фотографий, которые доставили много неудобств нашему руководству.

Это произошло в основном из-за молодого командира подразделения, богатого сына, много подражавшего атаманской похоти, больше из глупости, чем из-за чего-либо еще. В искренней вере в то, что он добился необычайных заслуг, делая героическую работу по освобождению своей родины, он, вероятно, еще больше преувеличивал преступления, хвастаясь тем, что он сжигает в этих «операциях» деревни и «сделал» 6000 трупов беззащитных русских крестьян, преследуемых его кавалеристами как стадо овец".


14 августа 1919 года чехи из 1-го кавалерийского полка участвовали в боевых действиях против партизан у алтайских деревень Ключи и Николаевка (сейчас соответственно - в Бийском и Петропавлоdском районах Алтайского края). Источник: Za svobodu: obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920 Kniha čtvrtá. Díl V. Od Volhy na Urál. Magistrála. Návrat do vlasti. 1918 - 1920:


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1008
Зарегистрирован: 04.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.19 12:01. Заголовок: "14 августа 1919..


"14 августа 1919 года чехи из 1-го кавалерийского полка участвовали в боевых действиях против партизан у алтайских деревень Ключи и Николаевка (сейчас соответственно - в Бийском и Петропавлоdском районах Алтайского края)."
...Да нет, это все Петропавловский район. "Ключи" это одно из названий Новообинки. Николаевка и Новообинка соседние села (7км). Новообинцы в третьем поколении передают из уст в уста эту историю.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1749
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.10.19 20:20. Заголовок: В издании 2015 года ..


В издании 2015 года "Быстрый Исток: история села и его роль в освоении Верхнего Приобья" соавторы отец и сын – Александр Николаевич Дунец (декан Гуманитарного факультета АлтГТУ, доктор географических наук, доцент) и Николай Ильич Дунец (работал учителем истории в школе, корреспондентом газеты Быстроистокского района) - опубликовали доклад подполковника Хмелевского о совместной операции с чехами: "... 1 чех (фр. Звогилек) в бою в селе Ново-Обинском, окруженный красными, обезоруженный пошел за лентами для пулемета, был исколот пиками и вилами, но все же героически сносил свои страдания..."


free image upload

Нетрудно теперь уточнить, что фамилия чеха, умершего от ран 25 августа 1919 года, была Звоничек / ZVONÍČEK - http://www.vuapraha.cz/soldier/18190698Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 597
Зарегистрирован: 11.01.17
Откуда: Россия, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.19 10:53. Заголовок: Пример отличного соп..


Пример отличного сопоставления источников! Когда факт известен по одному источнику, то всегда есть сомнение в его достоверности. А когда подтверждается независимым источником, то сомнения отпадают. В идеале не хватает воспоминаний красного партизана Н.: "один чех побежал по опушке леса, мы его поймали, искололи всего вилами, пиками, но он, паразит, никак не умирал..." ))) ну это так, извиняюсь за черный юмор)

Ищущий - да обрящет! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1009
Зарегистрирован: 04.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.10.19 14:09. Заголовок: Хрохилаих пишет: ну..


Хрохилаих пишет:

 цитата:
ну это так, извиняюсь за черный юмор)


Ну вот вам устные воспоминания от уроженца Новообинки Тонких Николая Егоровича.
Его прабабушку чехи решили повесить, так как два ее сына по фамилии Ананьевы были теми самыми партизанами.
Соорудили виселицу, на женщину накинули петлю и стали зачитывать приговор при огромном стечении народа. Рядом с женщиной держась за ее юбку стояла дочка Арина (4 года).
Не знаю какие слова или что другое подействовало , но в итоге чехи пощадили женщину.
Она была в шоке от пережитого настолько, что через некоторое время умерла.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 3629
Настроение: Боевое
Зарегистрирован: 22.09.10
Откуда: Россiя, Муромъ
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.10.19 02:57. Заголовок: Хрохилаих пишет: В ..


Хрохилаих пишет:

 цитата:
В идеале не хватает воспоминаний красного партизана Н.: "один чех побежал по опушке леса, мы его поймали, искололи всего вилами, пиками, но он, паразит, никак не умирал..." )))прямо так и написал..?

Все теперь против нас,будто мы и креста не носили. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1750
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.19 14:48. Заголовок: Чешский офицер, упом..


Чешский офицер, упомянутый в документе подполковника Хмелевского как "Поуска(е)" - командир конной разведки 5-го Пражского стрелкового Масарика полка ротмистр František POUSKA (1894-1971). По пражской базе данных легионеров можно узнать, что в русский плен он попал "29.7.1915, Šuparka u Dněstru", к легионерскому движению присоединился в мае 1916 года в Белгороде - http://www.vuapraha.cz/soldier/17881293

Бывший офицер 8-го драгунского полка австро-венгерской армии "тяготел", конечно, больше к кавалерии. Поэтому фактически числился не за 5-м Пражским стрелковым полком, а в числе офицеров "1. Jezdecký pluk". Считается, что "к 1 мая 1919 года он был повышен в звании до майора": "...V roce 1910 nastoupil na Jezdeckou kadetní školu v Hranicích na Moravě (1910–1914). Vypuknutím války nastoupil k 8. dragounského pluku v hodnosti praporčíka (*Fähnrich*). K 1. lednu 1915 byl povýšen na poručíka (*Leutnant*). Do zajetí padnul 29. července 1915 v Šuparka u Dněstru. Do legií se přihlásil 25. května 1916 v Bělgorodě. Do legií vstoupil 12. června 1917, poslán byl k 5. střeleckého pluku, kde velel jízdní rozvědce. Dne 11. června 1918 byl pověřen sestavením 1. Československý jízdní division – východní Vladivostocký. A k 11. října 1918 byl s divizionem přidělen k 2. jízdnímu pluku. Na přelomu října a listopadu 1918 slouží ve štábu Sibiřské armády. V březnu 1919 se stává velitelem divisionu u 1. jízdního pluku a k 1. květnu 1919 je povýšen na majora" - (http://m.rodinnivalecnici.webnode.cz/plukovnik-jezdectvo-sibir-miroslav-broz-pluk-slechta-legie-legionar-esalon-transport-magistrala/poznamky-2-jezdecky-pluk-sibirsky/) Но в хронике 5-го Пражского полка - в период боев у алтайских сел Ключи (Новообинка) и Николаевка - Поуска упомянут как "ротмистр".

После возвращения в Чехословакию Поуска мог получить дополнительно реальный боевой опыт лишь еще дважды. Но такой опыт был кратковременным и в 1939 году, и в 1945 году. В 1939 году он принял участие в противостоянии с венгерской армией в Словакии, в так называемой "Malá válka 1939", когда Словакия потеряла территорию с 70 тысячами своего населения, из которых только 4 тысячи были этническими венграми. А в мае 1945 года во время Пражского восстания Поуска был командиром некоего "Батальона свободы" ("velitelem Praporu svobody", см. http://www.mocr.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/ar5_2015.pdf Но это командование в мае 1945 года, наверное, мало помогло ему после 7 апреля 1948 года, когда он был арестован госбезопасностью, получил большой срок заключения, который отбыл полностью. В заключении в 1951 году погиб и его сын Милан Поуска, тоже ставший офицером (см. Kopecký Lukáš"Otec a syn v třetím odboji. Příběh Františka a Milana Pouskových", Sborník Národní ho muzea v Praze. Řada A-Historie, sv. 70, č. 3-4/2016, s. 49-58).

Примечательно, что среди наград Франтишека Поуски был и русский орден Св. Станислава, полученный им в 1919 году: "Vyznamenán byl ruským Řádem sv. Stanislava III. tř. (1919)".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 342
Зарегистрирован: 03.11.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.19 23:57. Заголовок: "Быстрый Исток: история села и его роль в освоении Верхнего Приобья"


Ценный материал. Но, увы, местами, не читается. Только дразните...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1755
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.19 17:42. Заголовок: "Сводная бригада..


"Сводная бригада осадила села Селиверстово и Малышев Лог". Только этот из периодов встречного Солоновского боя (14-17 ноября 1919 года) попал в сводку штаба Чехословацкого корпуса в Сибири (в сводку от 19 ноября 1919 года). В сводке штаба от 21 ноября был подведен итог участию двух чешских эскадронов в боях у станции Овчинниково и деревни Баюново, занятых 13 ноября партизанами. С 14 ноября чехи участвовали в осаде этих населенных пунктов для восстановления телеграфной связи с Бийском. Но в ночь с 14 на 15 ноября связь была нарушена вновь - из-за нападения партизан на станцию Большая Речка. На станции Овчинниково нападению со стороны группы партизан из 400 человек подверглись эшелоны. 15 ноября были высланы полэскадрона в направлении села Полковниково, занятого партизанами.

Это были последние официальные сообщения в СМИ (в газете "Československý denník") об участии чехословаков в боевых действиях в Алтайской губернии. К 26 ноября была закончена эвакуация в Новониколаевск чешских кавалеристов из Бийска. В 1975 году в Праге вышел 1 том сборника "Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů" (изд. Academia). Был там и документ чешских контрразведчиков от 8 декабря 1919 года ("1919, 8. prosince. – Hlášení kontrarozvědky ministerstvu vnitra prozatímní sibiřské vlády o evakuaci čs. vojska"). Один из пунктов документа отразил панику при эвакуации чешских кавалеристов с Алтая: "...5. Československé jízdní jednotky v oblasti Barnaul-Bijsk–Semipalatinsk, opustily uštvané koně a vydaly se pěšky do Novonikolajevsku. 6. Přesun československého vojska hrozí zatarasit magistrálu; ve vojenském městečku v Irkutsku položili ... / Чехословацкая кавалерия в районе Барнаул - Бийск - Семипалатинск, оставила штатных лошадей и выступила в пешем порядке к Новониколаевску".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1761
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.19 19:57. Заголовок: Вступившего в легион..


Вступившего в легионы в октябре 1917 года жителя Праги Рудольфа Зыха / Rudolf Zych (9.07.1893-27.06.1918) легионеры 7-го стрелкового Татранского полка обвинили в связях с большевиками и повесили в Барнауле "на железнодорожном кране" в июне 1918 года: "...Dne 27. června odpoledne přijel vlak sedmého pluku z Barnaulu a přivezl s sebou zběha a zloděje, bývalého příslušníka úderného praporu Rudolfa Zychu, který při přejíždění Uralu prapor okradl a utekl. Po dobytí Barnaulu sedmým plukem byl chycen a prozrazeno naň obyvatelstvem, že byl členem místní rudé armády a tajným komunistickým náhončím. Zjištěno, že na jeho udání bylo několik barnaulských Cechů bolševiky zastřeleno. Po předání tohoto zběha údernému praporu seběhli se všichni bratři a po přísném vyšetření odsouzen jednomyslně celým praporem k smrti. Ještě před smrtí volal cynicky na shromážděné úderníky, že z nich se také mnozí domů nevrátí, ale dostal odpověď, že jiná jest smrt padlého v boji za svobodu národa a jiná smrt zrádce, zběha a zloděje. Byl pověšen na nádražním jeřábu..." (Jindřich Vejnar, Jan Syrový "Úderný prapor: kronika prvního úderného praporu "sibiřských legií", 1930. С. 89).
Рудольф Зых служил России в 1-м чехословацком ударном батальоне / 1.úderný prapor - http://www.vuapraha.cz/soldier/18387305

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 1781
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.20 18:51. Заголовок: Автор попавших на пр..


Автор попавших на пражские открытки барнаульских репродукций 1915 года Jaroslav Malý был представлен биографической справкой в книге Платона Деева «Художники-легионеры» (Прага, 1937) / Platon Dějev "Výtvarníci-legionáři" (Praha, Čs. legionář, 1937):Jaroslav Malý в 1919 году в Сибири занял административную должность, став "náčelníkem malířského oddělení osvobozeneckého odboru v Rusku" (отдел живописи Информационно-просветительского управления штаба Чехословацких войск в России). Малы родился 1 ноября 1886 года в Královské Vinohrady (okr. Praha). С 1900 по 1906 год учился в Школе прикладного искусства в Праге, поселился в Брно. В австро-венгерской армии служил прапорщиком в 75-м пехотном полку. Попал в плен 8 сентября 1914 года у Равы Русской. К легионерскому движению примкнул в Омске 8 августа 1918 года. Последнее звание в Чехословацких войсках в России - поручик. Вернувшись на родину, работал над витражами церковных окон, также делал мозаику для церкви в Вене. Создавал почтовые марки для Чехословакии. Писал портреты и иллюстрировал сказки.

Ярослав Малы оформлял обложки книг и бывшего легионера Вацлава Валенты, который в нач. 1920-х гг. начал выпускать свои книги для детей под псевдонимом "Альфа". Издания выходили в Брно в основанном бывшим легионером Йозефом Куделой* издательстве "Моравский легионер". Кудела погиб в Освенциме в 1942 году, он был арестован как участник антинацисткого подполья бывших военных из организации "Оборона страны". Валента-Альфа пережил войну, выпустив в 1947 году сборник "Русские сказки". Дату смерти Ярослава Малы чешские антиквары не знают...
В 2020 году в Праге были изданы мемуары Валенты-Альфы об иркутской школе для приемных детей легионеров в России - "Česká škola na Sibiři - Vzpomínky legionáře Václava Valenty".
Ярослав Малы иллюстрировал также книгу Яна Клепача "Sibiř do bot" - "сборник куплетов, строф и песен, написанных чешским легионером на русском фронте во время Первой мировой войны". Сборник вышел в 1937 году в издательстве "Моравский легионер".

*Кудела был ранее начальником Информационно-просветительского управления штаба Чехословацких войск в России. В Чехии его оценивают так: "Таким образом, он руководил практически всей прессой Сибири и с небольшим преувеличением может быть назван главным идеологом легионеров России. В сферу деятельности этого органа входили также такие виды деятельности, как строительство памятников по всей Сибири, мобильная типография, симфонический оркестр с дирижером Р. Карелом и театральное отделение, где, например, начинал чешский актер Зденек Штепанек".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 56 , стр: 1 2 3 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  8 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет